İletişim Hattı +90(348) 813 1044
2024 Yılı Ticaret Sicili Harçları

2024 YILI TİCARET SİCİL HARÇ TARİFESİ

 

1. Ticari İşletmenin ve Ünvanının Tescil ve İlanında

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

3,192.80 TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

9,163.60 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

20,650.50 TL

2. Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlanında (Her kişi için)

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

1,581.50 TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

2,267.30 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

5,022.60 TL

3. Tic. Siciline Tescil Edilmiş Olan Vakalardaki Değişikliklerin Tescilinde

 

Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil. Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

1,581.50 TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

2,267.30 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

5,022.60 TL

4.Kayıt Silinmesinde: (Ticari İşletme Rehni Kaydının Silinmesi Dahil)

 

Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

615.10 TL

Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

891.50 TL

Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

1,581.50 TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

5. Kayıt ve Belge Suretleri ve Tasdikname Harçları:

 

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

155.60 TL

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)

523.30 TL

 

 

 

Ticaret Sicili

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Online Belge Sistemi
Whatsapp ile İletişime Geç