İletişim Hattı +90(348) 813 1044
Ticaret Tescil İşlemleri

MERKEZ NAKLİ (GELEN)

LÜTFEN İSTENEN EVRAKLARI AŞAĞIDAKİ SIRALAMAYA GÖRE DOSYA HALİNDE TESLİM EDİNİZ. DİLEKÇEYİ EKSİKSİZ OLARAK DOLDURUNUZ.
https://mersis.gtb.gov.tr/Portal/Home/Index adresinden talep başvurunuzu yapınız.

1. Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2) 2. Taahhütname(Dilekçe) (Ticaret Sicil Yönetmeliği 24/1 24/2 - Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır.) 3. - Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı 1 Suret) (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir. Vekaleten imza atılacak ise Özel Vekaletname düzenlenmelidir.) 4. Tadil Metni (Ana Sözleşme tadil metnine, ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.) 5. Merkezin Nakil Olarak geldiği Sicil Müdürlüğü'nden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge(Belge tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil için başvuruda bulunulmalıdır. 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda; müdürlüğümüzden işlem yapılmamıştır onayı alınarak yenisinin getirilmesi gerekmektedir.) 6. Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri 7. Oda kayıt beyannamesi

8. Firma Yetkilisinin Yetki Süresi devam ediyorsa İmza Sirküsünün Aslı, devam etmiyorsa Tescil Talepnamesi (2 Adet)

9. Yeni çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf, (YETKİLİ İÇİN)

Ekler:
1-DİLEKÇE
2-BİLDİRİM FORMU
3-BİLDİRİM FORMU HAKKINDA
4-ÇAĞRI
5-HUKMİ ŞAHIS BEYANNAME
6-MERKEZ NAKLİ GENEL KURUR KARAR ÖRNEĞİ
7-MERKEZ NAKLİ TADİL ÖRNEĞİ
8-TİCARET SİCİL KAYIT DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Ticaret Sicil İşlemleri

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Online Belge Sistemi
Whatsapp ile İletişime Geç