İletişim Hattı +90(348) 813 1044
Ticaret Tescil İşlemleri

TİCARET SİCİL TESCİL İŞLEMLERİ - TEMSİL VE İLZAM

LÜTFEN İSTENEN EVRAKLARI AŞAĞIDAKİ SIRALAMAYA GÖRE DOSYA HALİNDE TESLİM EDİNİZ. DİLEKÇEYİ EKSİKSİZ OLARAK DOLDURUNUZ.
.
https://mersis.gtb.gov.tr adresinden talep başvurunuzu yapınız.

GEREKLİ EVRAKLAR

1. Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2) 2. Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı Genel Kurul Belgeleri

- Hazirun (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir. Vekaleten imza atılacak ise Özel Vekaletname düzenlenmelidir.) - Gündem - Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı ( Noter Onaylı) ( Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar )

3. Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı )

4. Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl)

5. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. (TSY Madde 69 / h)

6. Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport tercümesi, vergi kimlik numarası çıktısı veya Göç İdaresi tarafından verilen Yabancı Koruma Kimlik Belgesi Noter Onaylı.

7. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

8. Yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin şirketi temsil ilzama yetkisi olması şarttır.

9. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi seçilen tüzel kişinin temsilcisinin imza beyanı ; asıl şirket unvanının da belirtilmesi koşulu ile ,temsilcisi olduğu şirketin unvanı altında düzenlenmelidir.

NOTLAR :

- Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Ek Dosyalar:
1 - cagrı
2 - VEKALETNAME-ORNEGI
3 - GENEL-KURUL-TOPLANTI-TUTANAGI
4 - GOREV-KABUL
5 - YONETIM-KURULU-KARARI
6 - DILEKCE

Ticaret Sicil İşlemleri

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Online Belge Sistemi
Whatsapp ile İletişime Geç