İletişim Hattı +90(348) 813 1044
Haberler

ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  • 18.11.2022
  • kilistso
18 Kasım 2022 Tarihli ve 32017 Sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından   "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete yayımlanmıştır. Yönetmelikle 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(4) Mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefleri aynı anda herhangi birisinin yapı inşaat alanı;

  1. a) 1.500 m²'yi geçmeyen dört işi,
  2. b) 4.500 m²'yi geçmeyen üç işi,
  3. c) 7.500 m²'yi geçmeyen iki işi,

üstlenebilir. Yapı inşaat alanı 7.500 m²'yi geçen veya kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan kamu yatırımı niteliğindeki yapıların şantiye şefleri aynı anda başka bir işin şantiye şefliğini üstlenemez. Aynı ada içerisinde aynı yapı sahibine ait olup aynı müteahhit tarafından üstlenilen yapım/yıkım işleri tek iş olarak değerlendirilir.

Yönetmeliğe ulaşmak için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221118-1.htm linkine tıklayınız.


Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Online Belge Sistemi
Whatsapp ile İletişime Geç