İletişim Hattı +90(348) 813 1044

TAPDK SATIŞ BELGESİ ALMAK VEYA YENİLEMEK İSTEYEN
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE


Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 09/10/2013 tarih ve 7586 kurul kararı doğrultusunda TAPDK ile TOBB arasında yapılan 26/12/2008 tarihli “Satış Belgesi İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün süresi uzatılmamış ve 26/12/2013 tarihi itibariyle sona ermiştir.Buna göre TAPDK Satış Belgesi İşlemleri Odamızca yapılamamaktadır.


Satış Belgesi İşlemleri TAPDK ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenen 25/11/2013 tarihli protokol doğrultusunda 26/12/2013 tarihinden itibaren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri Sekreteryasında Mülki Amirliklerce yürütülmektedir.


 

Satış Belgesi İşlemleri yaptıracak üyelerimize duyrulur.

 

--------------------------------------------------

 

TAPDK İçin Gerekli Belgeler


ŞAHIS (GERÇEK KİŞİ) KAYITLARI İÇİN ;
1) TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu (tapdk.gov.tr web sayfasından referans numarası oluşturularak temin edilecektir.)
2) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2013 Yılı)
3) Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı (Resmi Kurum Olarak Alınmalı)
4) Başvuru Sahibine Ait (T.C.Kimlik Numarası Yer Alan) Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi
5) Başvuru Sahibi Adına düzenlenmiş “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” örneği, Açık Alkollü İçki Satışı Yapacaklar İçin İse İlgili Mevzuatı Gereğince Yetkili Makamlardan Alınacak Açık Alkollü İçki Satışına İlişkin “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat” veya İzin Belgesi Örneği (Aslı ve Fotokopisi)
6) 2013 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “YENİ BAŞVURU” Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı
 
NOT: Toptan satış belgesi başvuruları esnasında, satışı yapılmak istenilen ürünün üreticisi/ithalatçısı tarafından yada bu firmalarca kuruma bildirilen distribütörlük verme yetkisini haiz firmalar tarafından düzenlenmiş yetki belgesinin aslı VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ, ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARIN TOPTAN SATIŞ BELGESİ BAŞVURULARINDA KURUM MEVZUATI DOĞRULTUSUNDA ALMIŞ OLDUKLARI ÜRETİM/İTHALAT VEYA DAĞITIM İZİN BELGELERİNİN ÖRNEĞİ ve imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.
 
NOT: Alkollü içki satış belgesi (Aİ, P, Pİ, PA,) başvuru kabullerinde yüz metre mesafe şartının bulunması zorunlu hale getirilmiştir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatları üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise ruhsatı düzenleyen makam tarafından düzenlenecek ek bir resmi yazı içeriğinde “Faaliyetine izin verilen işyeri ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunduğunun” belirtilmiş olması zorunlu bulunmaktadır.
 
ŞİRKET (TÜZEL KİŞİ) KAYITLARI İÇİN ;
1) TAPDK Satış Belgesi Başvuru Formu (tapdk.gov.tr web sayfasından referans numarası oluşturularak temin edilecektir.)
2) Kayıtlı Bulunulan Odadan Alınan Faaliyet Belgesi Aslı (2013 Yılı)
3) Son Altı Ay İçerisinde Alınmış Adli Sicil Belgesi Aslı (Tüm Yetkili Kişiler Adına Ayrı Ayrı Düzenlenmiş ve Resmi Kurum Olarak Alınmalı)
4) Nüfus Cüzdanı Aslı Ve Fotokopisi (Yetkili Kişi Adına Düzenlenmiş)
5) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
6) İmza Sirküleri Aslı Ve Fotokopisi
7) Tüzel Kişilik Adına düzenlenmiş “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” örneği, Açık Alkollü İçki Satışı Yapacaklar İçin İse İlgili Mevzuatı Gereğince Yetkili Makamlardan Alınacak Açık Alkollü İçki Satışına İlişkin “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat” veya İzin Belgesi Örneği (Aslı ve Fotokopisi)
8) 2013 Yılı İçin Belirlenen Yeni Kayıt İşlem Bedelini Herhangi Bir Ziraat Bankası Şubelerinde TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “YENİ BAŞVURU” Seçeneğinde Yatırılan Ücret Dekontunun Aslı


NOT: Toptan satış belgesi başvuruları esnasında, satışı yapılmak istenilen ürünün üreticisi/ithalatçısı tarafından yada bu firmalarca kuruma bildirilen distribütörlük verme yetkisini haiz firmalar tarafından düzenlenmiş yetki belgesinin aslı VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİ, ÜRETİCİ VE İTHALATÇILARIN TOPTAN SATIŞ BELGESİ BAŞVURULARINDA KURUM MEVZUATI DOĞRULTUSUNDA ALMIŞ OLDUKLARI ÜRETİM/İTHALAT VEYA DAĞITIM İZİN BELGELERİNİN ÖRNEĞİ ve imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.

 

NOT: Alkollü içki satış belgesi (Aİ, P, Pİ, PA,) başvuru kabullerinde yüz metre mesafe şartının bulunması zorunlu hale getirilmiştir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatları üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise ruhsatı düzenleyen makam tarafından düzenlenecek ek bir resmi yazı içeriğinde “Faaliyetine izin verilen işyeri ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunduğunun” belirtilmiş olması zorunlu bulunmaktadır.

 

 
2013 YILI İÇİN BELİRLENEN BEDELLER
 
TOPTAN SATICILAR
İl merkezi ve Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler……………  2.000 TL
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar…………………………………………….............  3.000 TL
 
İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler………………………………………………...    800 TL
Birden fazla yerde dağıtım yapanlar……………………………………………….…     1.200 TL
 
PERAKENDE SATICILAR
            İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler……….………200 TL
            İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler……………………………………………………........120 TL
            Diğer mahallerde (belde ve köylerde) faaliyet gösterenler………………………………......40 TL
 
            AÇIK ALKOLLÜ İÇKİ SATICILARI
İl merkezi veya Büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyet gösterenler………………   800 TL

 

İlçe merkezlerinde faaliyet gösterenler…………………………………………………............300 TL

 

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Online Belge Sistemi
Whatsapp ile İletişime Geç