İletişim Hattı +90(348) 813 1044
Kapasite Raporu

Kapasite Müracaatı İçin Gerekli Belgeler

Madde 10- Kapasite raporunun düzenleneceği işyeri için firmalardan aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler talep edilir.

(1) Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi,

(2) Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi fotokopisi,

(3) Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,

(4) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,

(5) İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Mali Müşavir onaylı listesi,

(6) Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,

(7) Kiralık olan bina ve işyeri sözleşmeleri,

(8) Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,

(9) Vergi levhası fotokopisi,

 (10) Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri ( ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.),

(11) Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi, istenilir ve (6), (7) ve (11) inci bentlerinde sayılan belgelerin asılları kontrol edilerek bir suretleri dosyada muhafaza edilir.

(12) Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez.

(13) Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilir.

  • TOBB hesabına 3750 TL yatırılması gerekmektedir.
        NOT: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ücreti aşağıdaki TOBB’un kapasite raporu hesabının bulunduğu bankaya yatırılacaktır. (Dekontun açıklama kısmına Kapasite Raporu Ücreti yazılması gerekmektedir.Dekont 3 adet alınacaktır.)

    

TOBB KAPASİTE RAPORU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI  BANKA HESAPLARI
PARA CİNSİ HESAP ADI ŞUBE KODU HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ
TL TOBB-Kapasite
Bedelleri

4201 785529 TR100006400000142010785529 T.İŞ BANKASI AKAY
TL TOBB-Kapasite
Bedelleri

153 69072 TR350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR
TL TOBB-Kapasite
Bedelleri

760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY
TL TOBB-Kapasite
Bedelleri

184 2068017 TR210001500158007293586413 VAKIFLAR
BANKASI
MERKEZ
TL TOBB-Kapasite
Bedelleri

1311 16000038 TR140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası veznesine 1400 TL yatırılması gerekmektedir.

 

Not: Yukarıda İstenilen Tüm Evrakların Başvuru Formuna Eklenerek, Eksiksiz Olarak Teslim Edilmesi Gereklidir. 

 

Evraklar tamamlandıktan sonra işyerine üretimin akışı ile ilgili tespit yapılacak

Kapasite raporu hazırlanıp Birliğe onay gönderilecek

Onaydan geldikten sonra Sanayi Sicil için formlar ve evraklar ekinde  Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilecek.

 

Gerekli Formu İndirmek İçin Tıklayın!

 

 

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Online Belge Sistemi
Whatsapp ile İletişime Geç