İletişim Hattı +90(348) 813 1044
K-Belgesi

K Belgesi Ücretleri 2024
(İlk Müracaat)
(01.01.2024 İtibariyle)

 

BELGE Ücreti +

(Ulaştırma Bak.)

Araç Eki +

(Ulaştırma Bak.)

Araç Eki+

(Oda ve TOBB)

Oda ücreti +

(Oda ve TOBB)

 (1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K1

70.140,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

72.928,00 TL

K1*

17.535,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

20.323,00 TL

K1(Ö)

70.140,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

72.928,00 TL

K2

70.140,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

72.928,00 TL

K2*

17.535,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

20.323,00 TL

K3

35.064,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

  37.852,00 TL

K3*

8.766,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

11.554,00 TL

 

(Madde 71(İndirimli))

(01.01.2024 İtibariyle)

 

BELGE Ücreti +

(Ulaştırma Bak.)

Araç Eki +

(Ulaştırma Bak.)

Araç Eki+

(Oda ve TOBB)

Oda ücreti +

(Oda ve TOBB)

 (1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

K1

35.070,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

37.858,00 TL

K1*

8.768,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

11.556,00 TL

K1(Ö)

35.070,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

37.858,00 TL

K2

35.070,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

37.858,00 TL

K2*

8.768,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

11.556,00 TL

K3

17.535,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

  20.323,00 TL

K3*

4.383,00 TL

2.098,00 TL

150,00 TL

540,00 TL

7.171,00 TL

 

Araç İlave Ücreti

(İkinci Müracaat)

 

Oda Payı  

(Oda veznesine)       

Ulaştırma Bakanlığı payı

(Bankaya) 

TOPLAM

İlave edilecek her bir araç (Çekici, Dorse) için

150,00 TL

2.098,00 TL

2.248,00 TL

Muayeneden dolayı resen düşülen her bir araç ilavesi için

150,00 TL

420,00 TL

570,00 TL

 

 

K BELGESİ, 540 GÜNE KADAR YENİLEME ÜCRETLERİ

(01.01.2024 İtibariyle)

 

DETAYLI KISIM

ÖZET KISIM

 

Belge bitim tarihinden önce veya bitim tarihinden itibaren 540 gün İÇİNDE belge yenilemeye gelenlerden

ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI’nca alınacak ücret

 

 

KİLİS TİCARET VE SANAYİ ODASI

ve TOBB ÜCRETİ

(ARAÇ BAŞI)

 

 

BAKANLIK HESABINA

Belge Bedelinin %15’i

TAŞIT KARTI ÜCRETİ

Yeni eklenecek her bir taşıt için

TAŞIT KARTI ÜCRETİ

Mevcut Kayıtlı her bir taşıt için

 

(1 Araç Dahil)

Genel TOPLAM

+Diğer Her bir Araç için

K1

10.521,00 TL

2.098,00 TL

420,00 TL

540,00TL + 150,00 TL

K1 Mevcut 1 araçla yenileme

(10521 +420 +540 +150)

11.631,00 TL

570,00 TL

K1 Yeni ilave 1 araçla yenileme

(10521 +2098 +540 +150)

13.309,00 TL

2.248,00 TL

K1*

2.630,00 TL

2.098,00 TL

420,00 TL

540,00TL + 150,00 TL

K1*Mevcut 1 araçla yenileme

(2630 +420 +540 +150)

3.740,00 TL

570,00 TL

K1*Yeni ilave 1 araçla yenileme

(2630 +2098 +540 +150)

5.418,00 TL

2.248,00 TL

K1(Ö)

10.521,00 TL

2.098,00 TL

420,00 TL

540,00TL + 150,00 TL

K1(Ö) Mevcut 1 araçla yenileme

(10521 +420 +540 +150)

11.631,00 TL

570,00 TL

K1(Ö) Yeni ilave 1 araçla yenileme

(10521 +2098 +540 +150)

13.309,00 TL

2.248,00 TL

K2

10.521,00 TL

2.098,00 TL

420,00 TL

540,00TL + 150,00 TL

K2 Mevcut 1 araçla yenileme

(10521 +420 +540 +150)

11.631,00 TL

570,00 TL

K2 Yeni ilave 1 araçla yenileme

(10521 +2098 +540 +150)

13.309,00 TL

2.248,00 TL

K2*

2.630,00 TL

2.098,00 TL

420,00 TL

540,00TL + 150,00 TL

K2*Mevcut 1 araçla yenileme

(2630 +420 +540 +150)

3.740,00 TL

570,00 TL

K2*Yeni ilave 1 araçla yenileme

(2630 +2098 +540 +150)

5.418,00 TL

2.248,00 TL

K3

5.270,00 TL

2.098,00 TL

420,00 TL

540,00TL + 150,00 TL

K3 Mevcut 1 araçla yenileme

(5270 +420 +540 +150)

 6.380,00 TL

570,00 TL

K3 Yeni ilave 1 araçla yenileme (5270 +2098 +540 +150)

8.058,00 TL

2.248,00 TL

K3*

 

1.315,00 TL

2.098,00 TL

420,00 TL

540,00TL + 150,00 TL

K3* Mevcut 1 araçla yenileme

(1315 +420 +540 +150)

 2.425,00 TL

570,00 TL

K3* Yeni ilave 1 araçla yenileme (1315 +2098 +540 +150)

4.103,00 TL

2.248,00 TL

NOT: Yenileme ücretinin hesaplamasında ekli veya eklenecek araçların daha önceden eklenmiş veya ilk defa eklenecek durumda olması yenileme ücretini değiştirecektir.

DİKKAT! UYARIYORUZ,

K belgelerinde, belge bitim tarihinden önce K belgelerini yenilemeyenler Karayollarında yapılan denetimlerde yüklü miktarda para cezasına maruz kalacaklardır.



Yetki Belgeleri İçin İstenen Belgeler
 
K1, K1*, K2, K2*, K3 türü yetki belgeleri için istenen belgeler ve gerekli şartları aşağıda tanımlanmıştır...
 
K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRLERARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI)
 
1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
8. Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları
9. Gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton azami yüklü ağırlığa sahip, taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin ise kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 110 ton azami yüklü ağırlığa sahip eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. Araçların 20 yaşından küçük olması.
10. 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi.
 
NOT:
 
1) Yurt içi eşya taşımalarında, K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 
2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
 
K1* YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK ŞEHİRİÇİ EŞYA TAŞIMACILIĞI)
 
1. Yetki Belgesi Başvuru formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/ firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası / ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacak)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
8. Vergi Levhası fotokopisi.
9. Gerçek kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş yüklü ağırlıkları 3 500 kg.ı geçmeyen (kamyonet) ve şehir dışına çıkmayan eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. Araçların 20 yaşından küçük olması.
10. 10 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi.
 
NOT:
 
1) Şehir içi eşya taşımalarında, K1* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş yüklü ağırlıkları 3 500 kg.ı geçmeyen (kamyonet) ve şehir dışına çıkmayan özmal ticaritaşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 
2) K1 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.
 
K2/ K2*YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
( ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI )
 
1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)
6. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. Ücret indiriminden yararlanılabilmesi (K2*)için:
-Yüklü ağırlığı (Net ağırlık + İstihab haddi) 3500 kg’ı geçmeyen özmal taşıt.
8. Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta/taşıtlara ait motorlu araç tescil ve trafik belgelerinin örneği (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
9. Araçların muayenesinin yapılmış olması zorunludur.
 
NOT:
 
1) Esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımalarında, K2 ve K2* yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 
2) Taşıtların motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları K2 ve K2* yetki belgeleri için ihtiyaridir.( zorunlu değildir.)
 
K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
(TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI)
 
1. Yetki Belgesi Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
2. Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır) (Örneği www.kugm.gov.tr adresinden temin edilebilir)
3. Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişiler (tüm ortaklar) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgeleri ile nüfus cüzdanı örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
4. Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5. Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazetesi veya taşımacı gerçek kişi/firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası/ticaret odası belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, kayıt tarihi, çalışma konusu/iştigali, sermayesi yazılı olacaktır)
6. Yetki belgesi talep edene ait araçların trafik ve tescil belgelerinin örnekleri (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
7. Yetki belgesi talep edenin merkezi adresine ait kira kontratı veya tapu örneği (Noter veya Mersin Ticaret ve Sanayi Odası onaylı)
8. Yetki belgesi ücreti ile taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtların taşıt kartları ücretlerinin yatırılmış olduğunu gösteren makbuz asılları
9. Gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 45 ton azami yüklü ağırlığa sahip eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu. Araçların 20 yaşından küçük olması.
10. 5 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları.
 
NOT:
 
1) Ev ve büro eşyası taşımalarında, K3 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
 
2) K3 yetki belgesine kayıt edilecek taşıtların, motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş olmaları zorunludur.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Online Belge Sistemi
Whatsapp ile İletişime Geç