Haberler

İPEK YOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI

  • 10.01.2014

Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel gelişme alanında yerel potansiyeli harekete geçirmek ve bölgenin rekabet edebilirliğini artırmak üzere, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinde faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), 2014 yılı mali destek programlarına proje teklif başvuruları 16 Aralık 2013 tarihi itibarı ile başladı.
Bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kültür-turizm, sosyal kalkınma, sağlık, tarıma dayalı sanayi ve ekonomik kalkınma başlığı altında hazırlanacak projeler için tahsis edilecek kaynak miktarı 12 milyon 500 bin TL dir.
İpekyolu Kalkınma Ajansı 2014 yılı mali destek programının 3 ana başlık altında ilan edilmiştir.
Bunlar;
•    Bölgesel ve sektörel rekabet mali destek programı (KOBİ),
•    Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için 'Sosyal Gelişme Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı 
•    Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı'dır.
3 ana başlık altında toplanan mali destek programları ile TRC 1 bölgesinde işletmelerin bölge içi ve bölge dışı rekabet edilebilirliğinin artırılarak, toplumsal yaşam ve uyumun artırılması, bölgenin sosyal hizmetler açısından daha yaşanılabilir bir hale getirilmesi amaçlanmıştır.
2014 yılı mali destek programlarına son başvuru tarihi 17 Şubat 2014 olup, proje teslim tarihi de 24 Şubat 2014’tür.
 

İPEK YOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI
İPEK YOLU KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI