Personel

   
  Mehmet Murat SAKAR
Genel Sekreter
 

Mehmet Fatih ŞERBETÇİ

     Ticaret Sicili Müdürü 

Tahir CANARSLAN

      Muhasebeci ve Veznedar

Mustafa AKTÜRK

   Memur

   
   

Nurettin DEMİR

    Hizmetli